Chick Fight - ไฟต์คลับฉบับผู้หญิง

Chick Fight (2020) ไฟต์คลับฉบับผู้หญิง
4.7
HD

2020 Action

Chick Fight - ไฟต์คลับฉบับผู้หญิง

4.7
imdb score

2020

resolution

1h 37m

เมื่อแอนนา วินคอมบ์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสโมสรต่อสู้ใต้ดินที่เป็นผู้หญิงล้วนเพื่อพลิกชีวิตที่วุ่นวาย เธอพบว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสโมสรเป็นการส่วนตัวมากกว่าที่เธอจะจินตนาการได้

Director : Paul Leyden

Casting : Malin Akerman,Bella Thorne,Dulcé Sloan

Production :

4.7

2020

resolution

1h 37m