Doraemon The Movie 5 (1984) - โดเรม่อนเดอะมูฟวี่ โนบิตะท่องแดนเวทมนต์

Doraemon The Movie 5 (1984) โดเรม่อนเดอะมูฟวี่ โนบิตะท่องแดนเวทมนต์
7
HD

1984 Adventure

Doraemon The Movie 5 (1984) - โดเรม่อนเดอะมูฟวี่ โนบิตะท่องแดนเวทมนต์

7
imdb score

1984

resolution

1h 37m

โนบิตะขอกล่องโมชิโมะของโดราเอมอนและขอให้โลกเป็นสถานที่ที่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ เวทมนตร์คาถาเข้ามาแทนที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุกคนใช้ประโยชน์จากมันในชีวิตประจำวัน

Director : Tsutomu Shibayama

Casting : Nobuyo Ôyama, Noriko Ohara, Michiko Nomura, Kaneta Kimotsuki

Production :

7

1984

resolution

1h 37m

เนื้อหาคล้ายกัน