Aladdin - อะลาดิน

Aladdin (2019) อะลาดิน
6.9
HD

2019 Adventure

Aladdin - อะลาดิน

6.9
imdb score

2019

resolution

2h 8min

เม่นข้างถนนผู้ใจดีชื่ออะลาดินเริ่มต้นการผจญภัยอันมหัศจรรย์หลังจากพบตะเกียงที่ปลดปล่อยมารผู้ชั่วร้าย ในขณะที่แกรนด์วิซิเยร์ผู้หิวกระหายกำลังแย่งชิงโคมไฟดวงเดียวกันที่มีพลังในการทำให้ความปรารถนาอันลึกล้ำของพวกเขาเป็นจริง

Director : Guy Ritchie

Casting : Will Smith,Mena Massoud,Naomi Scott

Production : Ivan Atkinson

6.9

2019

resolution

2h 8min

เนื้อหาคล้ายกัน