• Categories
 • Crocodile Island (Ju e dao) เกาะจระเข้ยักษ์

  | Crocodile Island (Ju e dao) เกาะจระเข้ยักษ์

  5.2 IMDB Score
  2020
  1080 HD
  1h 26m

  เรื่องราวของ เครื่องบินที่ตกไปยังเกาะหนึ่ง ที่ไม่มีผู้ใดเคยพบเห็น ผู้คนที่มีชีวิตรอดจากเรื่องราวในครั้งนี้ ต้องหาวิธีที่จะออกไปจากเกาะแห่งนี้ เนื่องจากพวกเขาได้พบเจอกับจระเข้ที่มีขนาดใหญ่โต ในช่วงเวลาที่ให้เลือกแค่ตายหรือเป็น บางคนอาจจะคิดว่าชีวิตของตัวเองนั้นสำคัญที่สุด แต่ยังมีบางคนที่นึกถึงชีวิตของคนอื่นมากกว่าชีวิตของตัวเอง จึงกล้าที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับจระเข้ที่มีขนาดใหญ่โต

  • Director
   : Shixing Xu , Simon Zhao
  • Casting
   : Gallen Lo , Yinyue Liao , Bingxiang Wang
  • Production
   : Cici Lu