Emancipation - -

Emancipation (2022)
6.1
HD

2022 Action

Emancipation - -

6.1
imdb score

2022

resolution

2h 2m

ชัยชนะของปีเตอร์ ชายผู้หนีจากการเป็นทาส อาศัยไหวพริบ ศรัทธาที่แน่วแน่ และรักครอบครัวอย่างสุดซึ้งในการหลบเลี่ยงนักล่าเลือดเย็นและหนองน้ำที่ไม่ยอมให้อภัยของหลุยเซียน่าในการแสวงหา เสรีภาพ. ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่าย “Whipped Peter” ในปี 1863 ซึ่งถ่ายระหว่างการตรวจร่างกายของกองทัพบก ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกใน ฮาร์เปอร์ วิกลี้ ภาพหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “The Scourge Back” ซึ่งแสดงให้เห็นแผ่นหลังเปล่าของปีเตอร์ซึ่งถูกทำลายโดยการเฆี่ยนตีจากทาสของเขา

Director : Antoine Fuqua

Casting : Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa

Production :

6.1

2022

resolution

2h 2m