Free Birds (2013) - เกรียนไก่ซ่าส์ทะลุมิติ

Free Birds (2013) เกรียนไก่ซ่าส์ทะลุมิติ
5.8
HD

2013 Animation

Free Birds (2013) - เกรียนไก่ซ่าส์ทะลุมิติ

5.8
imdb score

2013

resolution

1h 31m

ไก่งวงสองตัวจากอีกฟากหนึ่งของรางรถไฟต้องละทิ้งความแตกต่างและร่วมมือกันเดินทางย้อนเวลาเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์—และกำจัดไก่งวงออกจากเมนูวันหยุดให้ดี

Director : Jimmy Hayward

Casting : Woody Harrelson ,Owen Wilson ,Dan Fogler

Production : Scott Mosier

5.8

2013

resolution

1h 31m

เนื้อหาคล้ายกัน