Fukrey Boyzzz: Space Mein Fukrapanti - ฟูเครย์บอยส์ : ความเลือนลางในอวกาศ

Fukrey Boyzzz: Space Mein Fukrapanti (2020) ฟูเครย์บอยส์ : ความเลือนลางในอวกาศ
8.5
HD

2020 Animation

Fukrey Boyzzz: Space Mein Fukrapanti - ฟูเครย์บอยส์ : ความเลือนลางในอวกาศ

8.5
imdb score

2020

resolution

1h 14m

เรื่องราวหลังจากความฝันอันเป็นลางสังหรณ์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเป็นจริง ทั้งสามคนต้องป้องกันไม่ให้สติปัญญาของมนุษย์ถูกขโมยไปจากโลกนี้และก่อนที่โลกนี้จะเกิดความวุ่นวาย

Director : Avinash Walzade

Casting : Manish Bhavan, Amit Deondi, Ketan Kava

Production :

8.5

2020

resolution

1h 14m

เนื้อหาคล้ายกัน