Going in Style - สามเก๋าปล้นเขย่าเมือง

Going in Style สามเก๋าปล้นเขย่าเมือง
6.6
HD

2017 Comedy

Going in Style - สามเก๋าปล้นเขย่าเมือง

6.6
imdb score

2017

resolution

1h 36m

หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายสูงอายุทั้ง 3 คน ที่ทำงานมาตลอดทั้งชีวิตจนถึงวัยที่พวกเขานั้นต้องเกษียณและต่างคนต่างต้องแยกตัวกันไปเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวของตัวเองแต่พวกเขาดันถูกธนาคารโกงเงินทำให้พวกเขาไม่มีเงินกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทั้งสามคนต้องร่วมมือกันเพื่อปล้นธนาคารที่โกงเงินของพวกเขาไปและเรื่องราวจะตื่นเต้นและสนุกสนานแค่ไหนไปรับชมกันได้เลย

Director : Zach Braff

Casting : Michael Caine , Alan Arkin , Ann-Margret

Production : Donald De Line

6.6

2017

resolution

1h 36m

เนื้อหาคล้ายกัน