• Categories
 • He Named Me Malala (2015) มาลาลา นามเธอเปลี่ยนโลก

  | He Named Me Malala (2015) มาลาลา นามเธอเปลี่ยนโลก

  7.0 IMDB Score
  2015
  720 HD
  1h 28min

  ดูเหตุการณ์ที่นำไปสู่การโจมตีของกลุ่มตอลิบานต่อเด็กหญิงมาลาลา ยูซาฟไซ เด็กหญิงวัยเรียนชาวปากีสถาน ในการพูดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กผู้หญิงและผลที่ตามมา รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของเธอต่อสหประชาชาติ

  • Director
   : Davis Guggenheim
  • Casting
   : Malala Yousafzai,Ziauddin Yousafzai,Toor Pekai Yousafzai
  • Production
   : Davis Guggenheim