Hunting the Legend - ล่าตำนานสยอง

Hunting the Legend (2014) ล่าตำนานสยอง
3.6
HD

2014 Thriller

Hunting the Legend - ล่าตำนานสยอง

3.6
imdb score

2014

resolution

1h 35min

ในปี 2008 นักล่ากวางถูกบางอย่างลักพาตัวไปในป่าอลาบามา เหลือเพียงปืนไรเฟิล เลือด และรอยเท้าขนาด 16 นิ้วของเขาเท่านั้น... ห้าปีต่อมา ลูกชายของเขาพยายามแก้แค้น

Director : Justin Steeley

Casting : Christopher Copeland,Hannah Wallace,Jeff Causey

Production :

3.6

2014

resolution

1h 35min