I Give It a Year - ขอปีนึง!…ให้รักลงล็อก

I Give It a Year (2013) ขอปีนึง!…ให้รักลงล็อก
5.7
HD

2013 Romance

I Give It a Year - ขอปีนึง!…ให้รักลงล็อก

5.7
imdb score

2013

resolution

1h 37min

หลังจากการเกี้ยวพาราสีอย่างรวดเร็ว คู่รักสองคนรีบตัดสินใจผูกปม ในปีแรกของการแต่งงาน การล่อลวงและความไม่ลงรอยกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย

Director : Dan Mazer

Casting : Rose Byrne,Rafe Spall,Alex Macqueen

Production : Tim Bevan

5.7

2013

resolution

1h 37min