In the Mouth of Madness - ผีสมองคน

In the Mouth of Madness (1995) ผีสมองคน
7.2
HD

1995 Drama

In the Mouth of Madness - ผีสมองคน

7.2
imdb score

1995

resolution

1h 35min

In the Mouth of Madness (1995) ผีสมองคน ผู้ตรวจสอบการประกันภัยเริ่มค้นพบว่าผลกระทบที่หนังสือของนักเขียนสยองขวัญมีต่อแฟน ๆ ของเขานั้นเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ

Director : John Carpenter

Casting : Sam Neill ,Julie Carmen ,Jürgen Prochnow

Production : Sandy King

7.2

1995

resolution

1h 35min