Justice Society World War II - Justice Society World War II

Justice Society World War II
6.4
HD

2021 Action

Justice Society World War II - Justice Society World War II

เมื่อโลกใบนี้ในช่วงอนาคตที่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับทางสงครามโลกครั้งที่สอง โดยจะถูกเปลี่ยนแปลงจากพวกอาชญากรที่มีจะประสงค์ร้ายในครั้งนี้ เป็นเหตุให้เหล่าจัสติซลีกจะต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่พวกเขาจะย้อนเวลากลับไปยังอดีต และมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้กลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้ง

Director : Jeff Wamester

Casting : Stana Katic (voice), Matt Bomer (voice), Omid Abtahi (voice)

Production : Kip Brown,Jongyeol Im,Hyunjung Kim

เนื้อหาคล้ายกัน