• Categories
  • Justice Society World War II

    | Justice Society World War II

    6.4 IMDB Score
    2021
    1080 HD
    1h 24m

    เมื่อโลกใบนี้ในช่วงอนาคตที่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับทางสงครามโลกครั้งที่สอง โดยจะถูกเปลี่ยนแปลงจากพวกอาชญากรที่มีจะประสงค์ร้ายในครั้งนี้ เป็นเหตุให้เหล่าจัสติซลีกจะต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่พวกเขาจะย้อนเวลากลับไปยังอดีต และมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้กลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้ง

    • Director
      : Jeff Wamester
    • Casting
      : Stana Katic (voice), Matt Bomer (voice), Omid Abtahi (voice)
    • Production
      : Kip Brown,Jongyeol Im,Hyunjung Kim