Nureyev - นูเรเยฟ

Nureyev (2018) นูเรเยฟ
7.6
HD

2018 Documentary

Nureyev - นูเรเยฟ

7.6
imdb score

2018

resolution

1h 55min

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของนักเต้นชายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก รูดอล์ฟ นูเรเยฟ

Director : Jacqui MorrisDavid Morris

Casting :

Production :

7.6

2018

resolution

1h 55min

เนื้อหาคล้ายกัน