• Categories
 • Sex and Lucia (2001) ปราถนาที่อยากเจ็บ

  | Sex and Lucia (2001) ปราถนาที่อยากเจ็บ

  7.1 IMDB Score
  2001
  720 HD
  2h 8min

  Sex and Lucia (2001) ปราถนาที่อยากเจ็บ ชีวิตที่หลากหลายมาบรรจบกันบนเกาะอันโดดเดี่ยวซึ่งล้วนเชื่อมโยงกันโดยนักเขียนผู้ซึ่งนวนิยายเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของเขาเองอย่างแยกไม่ออก

  • Director
   : Julio Medem
  • Casting
   : Paz Vega , Tristán Ulloa
  • Production
   : Fernando Bovaira