Stephanie (2017) - Stephanie (2017)

Stephanie (2017)
5.8
HD

2017 Horror

Stephanie (2017) - Stephanie (2017)

5.8
imdb score

2017

resolution

1h 26min

หลังจากวิกฤตการณ์โลกลึกลับ เด็กสาวคนหนึ่งถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเพื่อซ่อนตัวจากอำนาจชั่วร้ายที่ไล่ตามบ้านของเธอ ในที่สุดพ่อแม่ของเธอก็กลับมาและการต่อสู้เริ่มขึ้นเพื่อช่วยลูกสาวของพวกเขา

Director : Akiva Goldsman

Casting : Shree Crooks,Frank Grill,oAnna Torv

Production : Bryan Bertino

5.8

2017

resolution

1h 26min