The Aviator - บิน รัก บันลือโลก

The Aviator (2004) บิน รัก บันลือโลก
7.5
HD

2004 Drama

The Aviator - บิน รัก บันลือโลก

7.5
imdb score

2004

resolution

2h 50min

ชีวประวัติที่บรรยายชีวิตของผู้สร้างภาพยนตร์และผู้บุกเบิกด้านการบิน Howard Hughes ระหว่างปี 1927 ถึง 1947 ในช่วงเวลานั้นเขากลายเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นเจ้าสัวด้านการบิน ในขณะเดียวกันก็เติบโตไม่มั่นคงมากขึ้นด้วยโรคย้ำคิดย้ำทำรุนแรง

Director : Martin Scorsese

Casting : Leonardo Di,CaprioCate Blanchett,Kate Beckinsale

Production :

7.5

2004

resolution

2h 50min