The Beast (La belva) - The Beast (La belva)

The Beast (La belva)
5.2
HD

2020 Action

The Beast (La belva) - The Beast (La belva)

5.2
imdb score

2020

resolution

1 hr 37 min

อดีตทหารกองกำลังพิเศษที่มีอาการป่วยทางจิตปลดปล่อยตัวตนสุดเหี้ยมเมื่อตามล่าคนร้ายที่ลักพาตัวลูกสาว แต่เขากลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเอง

Director : Ludovico Di Martino

Casting : Fabrizio Gifuni ,Lino Musella ,Monica Piseddu

Production :

5.2

2020

resolution

1 hr 37 min

เนื้อหาคล้ายกัน