The Fortress - นัมฮัน ป้อมปราการอัปยศ

The Fortress (2017) นัมฮัน ป้อมปราการอัปยศ(Soundtrack ซับไทย)
6.8
HD

2017 Action

The Fortress - นัมฮัน ป้อมปราการอัปยศ

6.8
imdb score

2017

resolution

2h 19m

The Fortress นัมฮัน ป้อมปราการอัปยศ เป็นภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าถึงเรื่องราว 88 วัน ของการสู้รบกัน ของ ยังมันชุน พร้อมกองทัพโกครูยอ กับ กองทัพจากราชวงศ์ถังกว่า 500,000 คน ในปี 1636 ราชวงศ์ชิงโจมตีโชซอน กษัตริย์อินโจและผู้รักษาของเขารวมทั้งชอยมยองคิและคิมซังฮุนซ่อนตัวอยู่ในเมืองป้อมปราการบนภูเขานัมฮันซานซอง พวกเขาโดดเดี่ยวจากภายนอก ในขณะเดียวกันชเวมยองคิลยืนยันว่าพวกเขาเข้าสู่การเจรจากับราชวงศ์ชิง แต่คิมซังฮุนเสนอให้พวกเขาต่อสู้ต่อไป

Director : Dong-hyuk Hwang

Casting : Go Soo, Jo Woo-jin, Kim Yoon-seok, Lee Byung-hun

Production :

6.8

2017

resolution

2h 19m

เนื้อหาคล้ายกัน