The Legend of Zu - ซูซัน ศึกเทพยุทธถล่มฟ้า

The Legend of Zu (2001) ซูซัน ศึกเทพยุทธถล่มฟ้า
5.2
HD

2001 Action

The Legend of Zu - ซูซัน ศึกเทพยุทธถล่มฟ้า

5.2
imdb score

2001

resolution

1h 44min

King Sky (Ekin Cheng) ลูกศิษย์คนเดียวของ Kun Lun Sect ตกหลุมรักกับ Dawn เจ้านายของเขา (Cecilia Cheung) รุ่งอรุณถูกฆ่าตายเมื่อ Insomnia ทำลายภูเขา Kin Lun King Sky รอสองร้อยปีและพบกับ Enigma (Cecilia Cheung) ซึ่งเป็นผู้กลับชาติมาเกิดของ Dawn และตกหลุมรักเธออีกครั้ง อย่างไรก็ตาม Insomnia's Blood Clouds ก็พร้อมที่จะทำลาย Zu...

Director : Hark Tsui

Casting : Ekin Cheng,Louis Koo,Ziyi Zhang

Production : Hark Tsui

5.2

2001

resolution

1h 44min

เนื้อหาคล้ายกัน