• Categories
 • The Presence (2018) ส่องส่งผี

  | The Presence (2018) ส่องส่งผี

  4.7 IMDB Score
  2018
  720 HD
  1h 48min

  อ้อมถูกฝันร้ายตามหลอกหลอนซึ่งอธิบายไม่ได้และอธิบายไม่ได้ เธอป่วยหนักขึ้นทุกครั้งที่ฝันร้าย ระหว่างที่เธอไปเยี่ยมย่าอายุ 80 ปี เธอพบว่าคุณย่าของเธอที่ดูเหมือนตายยิ่งกว่ามีชีวิต กำลังเป็นเจ้าภาพและให้อาหารผี อ้อมจะยอมรับชะตากรรมเป็นเจ้าภาพผีด้วยกายและวิญญาณของเธอไหม

  • Director
   : Chanaphon Rinla
  • Casting
   : Kongnat Choeisuwan,Chanaphon Rinla,Nattapat Tananonkittiyot