The Presence - ส่องส่งผี

The Presence (2018) ส่องส่งผี
4.7
HD

2018 Horror

The Presence - ส่องส่งผี

4.7
imdb score

2018

resolution

1h 48min

อ้อมถูกฝันร้ายตามหลอกหลอนซึ่งอธิบายไม่ได้และอธิบายไม่ได้ เธอป่วยหนักขึ้นทุกครั้งที่ฝันร้าย ระหว่างที่เธอไปเยี่ยมย่าอายุ 80 ปี เธอพบว่าคุณย่าของเธอที่ดูเหมือนตายยิ่งกว่ามีชีวิต กำลังเป็นเจ้าภาพและให้อาหารผี อ้อมจะยอมรับชะตากรรมเป็นเจ้าภาพผีด้วยกายและวิญญาณของเธอไหม

Director : Chanaphon Rinla

Casting : Kongnat Choeisuwan,Chanaphon Rinla,Nattapat Tananonkittiyot

Production :

4.7

2018

resolution

1h 48min