• Categories
 • The Professor (2018) เดอะ โปรเซสเซอร์

  | The Professor (2018) เดอะ โปรเซสเซอร์

  6.7 IMDB Score
  (2018)
  720 HD
  1h 30m
  CC

  The Professor เดอะ โปรเซสเซอร์ 2018 เรื่องราวของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าตัวเองป่วยเป็นโรค

  • Director
   : Comedy, Drama
  • Casting
   : Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Odessa Young
  • Production
   : Warren Carr,David U. Lee,David Lipman