The Secret - เดอะซีเคร็ต

The Secret (2006) เดอะซีเคร็ต
5.6
HD

2006 Documentary

The Secret - เดอะซีเคร็ต

5.6
imdb score

2006

resolution

1h 31m

การสัมภาษณ์นักเขียนนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ที่ประกาศตัวเองพร้อมการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับการมองภาพเป้าหมายของคุณ ผู้ชมจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และใช้ ‘ความลับ’ ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเขียน นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์จะมาร่วมกันเปิดเผย “เดอะ ซีเคร็ต” ความลับสู่ความสำเร็จของผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ อาทิ พลาโต ดาวินชี ไอน์สไตน์และอีกมากมาย

Director : Drew Heriot

Casting : John Hall, Noel Jones, Matt Koopmans

Production : Jodea Bloomfield,Marc Goldenfein,Yan Katcharovski

5.6

2006

resolution

1h 31m

เนื้อหาคล้ายกัน