The Three Wise Men - สามปราชญ์

The Three Wise Men (2020) สามปราชญ์
7.7
HD

2020 Kids

The Three Wise Men - สามปราชญ์

7.7
imdb score

2020

resolution

26min

เรื่องราวคริสต์มาสสุดคลาสสิกตามนักปราชญ์ทั้งสามในภารกิจมหัศจรรย์เพื่อพบกับราชาแรกเกิด การเดินทางของพวกเขาเล่าผ่านคำบรรยายแบบคล้องจองควบคู่ไปกับเพลงประกอบเพลง

Director : Carrie Cheney,Yarrow Cheney

Casting : Andy Griffith,Mike Krause,Rod Goldfarb

Production : Carrie Cheney,Yarrow Cheney

7.7

2020

resolution

26min

เนื้อหาคล้ายกัน