The Wolf Witch - นางพญาผมขาว

The Wolf Witch (2020) นางพญาผมขาว
6.9
HD

2020 Romance

The Wolf Witch - นางพญาผมขาว

6.9
imdb score

2020

resolution

1h 25m

เรื่องราวเมื่อปลายยุคราชวงศ์หมิง ฉางอันได้รับคำสั่งลับให้สืบเรื่องของเลี่ยนหนีซาง นางมารผมขาวแต่กลับพบว่าประมุขพรรคมารที่ทำเรื่องราวเลวร้ายนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นางมารผมขาวตัวจริง และนี่ก็แผนการชั่วร้าย ความรัก อำนาจ ประสานกันก่อเกิดเป็นบุญคุณความแค้นในยุทธจักร

Director : Wu Ying Xiang

Casting : Du Yuming,Yi Huang,Shi Junzhe

Production :

6.9

2020

resolution

1h 25m

เนื้อหาคล้ายกัน